ΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΧΑΡΤΙΝΟ (ΓΙΑ ΚΟΡΔΕΛΕΣ) 3946

0.50

Διαστάσεις :0.05cm
τιμή τεμαχίου